The Rich Land

 โครงการใหม่แฟคตอรี่ให้เช่า โรงงานพร้อมที่อยู่อาศัย สร้างเต็มพื้นที่ พื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 500 – 1000 ตารางเมตร รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด 16 ไร่ โรงงานทั้งหมด 25 หลัง ประกอบไปด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ สามารถทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า หรือใช้เป็นจุดกระจายสินค้าได้ มีใบอนุญาติทำโรงงานอุตสาหกรรม รง.4 เป็นโรงงานใหม่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ทันที โครงการอยู่ใกล้Central มหาชัย เพียง3กิโลเมตร และใกล้สถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัด สมุทรสาคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *